TÜRKKEP GİB’dan E-Fatura Saklamacı Kuruluş yetkisini aldı

E-Fatura Saklama (E-Arşiv)TÜRKKEP, kurulduğu 2008 yılından itibaren başlattığı teknoloji, servis ve çözüm geliştirme çalışmalarıyla; ülkemizin e-dönüşüm ve e-Devlet çalışmalarına katkı sağlayan öncü bir kuruluştur. Bütünleşik e-hizmetler vizyonu kapsamında TÜRKKEP, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı (KEPHS) Yetki Belgesini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 25 Şubat 2013 tarihinde ve E-Fatura Özel Entegratör yetkisini 27 Eylül 2013 tarihinde almıştır. KEPHS ve E-Fatura Özel Entegratörlüğünün yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Fatura Saklama Hizmeti Verme Yetkisini de 22 Ekim 2013 tarihinde almıştır. TÜRKKEP; KEP, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İmza, e-Tebligat gibi hizmetlerin tümünü müşterilerine doğrudan ve yerinde sağlayabilen, ülkemizin ilk ve tek hizmet sağlayıcısıdır.

TÜRKKEP E-Fatura Saklama Hizmeti

E-Fatura ve KEP hizmetlerinin yanı sıra şirketler için en önemli hizmetlerden biri de e-Arşiv hizmeti olacaktır. E-Fatura başta olmak üzere, diğer tüm e-belgelerin yasal geçerli evrak olarak güvenli bir şekilde elektronik ortamda saklanabilmesi imkanının ülkemizde TTK, TK ve VUK kapsamında yapılan yönetmelikler ve tebliğlerden oluşan yasal düzenlemeler ile şirketlere, kurumlara ve bireylere verilmiş olmasını, ülkemizdeki e-dönüşümün ve e-Devlet altyapısının en önemli adımlarından biridir.

E-Fatura ve KEP hizmetlerimizden yararlanan müşterilerimize isterlerse aynı zamanda yasal geçerli ve güvenli e-Arşiv hizmeti de sağlıyoruz. Hem Türk Ticaret Kanunu hem de Vergi Usul Kanunu kapsamında yetkili e-Arşiv Hizmet Sağlayıcı olan TÜRKKEP, gerekli tüm hizmetleri bütünleşik olarak verebilen, ülkemizin ilk ve tek güven kurumudur. Başka bir deyişle, TÜRKKEP şirketlerin her türlü resmi, hukuki ve ticari e-belgesinin gönderimini ve alımını sağladığı gibi, isterlerse bu e-belgeleri istedikleri süre boyunca yasal geçerli ve güvenli şekilde saklama hizmetlerini de sağlamaktadır.

Elektronik ortamda 10 yıl, 20 yıl veya 30 yıl gibi yasal mevzuatta zorunlu olan uzun süreler boyunca resmi, ticari ve hukuki belgelerin orijinalliğinin korunarak saklanabilmesi, şirketlerin hayatındaki en önemli ve en maliyetli hukuki yükümlülüklerin ve ticari ihtiyaçların başında gelmektedir. Bu yükümlülük ve ihtiyaçları kağıda ve fiziksel ortama dayalı olarak karşılayabilmenin ekonomik maliyetinin oldukça yüksek olduğu ve doğaya ciddi zarar verdiği, kağıdın ortadan kaldırılarak işlemlerin ve belgelerin tamamen elektronik ortamda oluşturulması, gönderilip alınması ve saklanması imkanlarının çok önemli faydalar ve avantajlar sağladığı gerçeği iş dünyasının, basının ve kamu kurumlarının tüm çalışanlarınca biliniyor. Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ulaştırma, Habercilik ve Denizcilik Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklar ile BTK, EPDK, BDDK, SPK, TAPDK gibi ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Gelir İdaresi Başkanlığı gibi diğer kamu kurumları tarafından yapılan e-dönüşüm düzenlemeleri ve başlatılan e-Devlet uygulamaları şirketlerimize, tedarikçilerine ve müşterilerine bu bağlamda çok önemli avantajlar sağlamakta ve yeni iş fırsatları doğurmaktadır.

TÜRKKEP, müşterilerinin her türlü evrakını yasal geçerli e-belge olarak e-İmzalı ve zaman damgalı bir şekilde, değişmediğini garanti altına alarak, orijinalliğini koruyarak, silinmez, kaybolmaz, inkar edilemez şekilde uzun sürelerde güvenli şekilde saklama hizmetlerini sağlamaktadır. Müşterilerimiz isterlerse e-belgelerin bir yedeğini güvenli TÜRKKEP e-Arşiv sisteminde tutarak bir kopyasını da kendi sistemlerinde saklayabilir; isterlerse kendi sistemlerinde uzun süreli tutmayabilirler.

TÜRKKEP, İstanbul ve Ankara’da hizmet veren kendi içinde de yedekli iki ayrı veri merkezi, yüksek teknolojiye dayalı donanım ve yazımlardan oluşan teknik sistem altyapısı, kendine ait ana yazılımları, uzman kadrosu, başvuru ve çözüm merkezlerinden oluşan ülke genelinde yaygın hizmet ağı, sahip olduğu uluslararası bilgi güvenliği, iş sürekliliği, kişisel verilerin korunması, bilgi teknolojileri hizmet yönetimi, müşteri şikayet yönetimi, çevre ve kalite standartları ile 7/24 müşteri destek hizmetleri sayesinde müşterilerinin tüm e-Faturalarını ve e-belgelerinin gönderip alınması hizmetlerini ve e-Arşiv hizmetlerini yüksek hız ve kalitede sağlamaktadır.