Sıkça Sorulan Sorular

Blog

Eko Sistem Olmazsa!

Ülke ekonomilerinin en büyük girdileri nelerdir? Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) artmasını s...

DEVAMI

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

“Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha f...

DEVAMI

Zorla Güzellik Olmuyor

2013 yılında yayınlanan e-Tebligat yönetmeliği ile hayatımıza giren ve elektronik tebligata uygun KE...

DEVAMI

Her Şeyi Devletten mi Bekliyoruz

Türkiye’nin en önemli gerçeği devletin varlığının her an bizimle olmasıdır. İyi ya da kötü ne düşünü...

DEVAMI

KEP'i Anlatırken...

Kep ile bereyi karıştırırlar mı diye düşünürken, neyse ki karıştırmadan e-Dönüşüm şapkası altında an...

DEVAMI

İşinize KEP’i Katın Çevre Dostu ve Yeşil Şirket Olun

Yeni dönemde şirketler için artık “çevreyi sevmek” yeterli değil. “Yeşil şirket” olmanın yolu daha d...

DEVAMI

Dijitalleşen Dünyada e-Fatura Uygulaması

e-Fatura, bir faturada bulunması gereken tüm bilgileri barındıran, kağıt fatura ile aynı hukuki nite...

DEVAMI

İnsan Kaynakları Süreçlerinizde Geleneksellerden Kurtulun!

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), merasim gerektirmeyen her türlü yazışma ve belge paylaşımlarını note...

DEVAMI

Şirketler için Mutabakat Süreçleri KEP ile Çok Daha Hızlı ve Güvenli

E-dönüşüm şirketlere maliyet başta olmak üzere operasyonel verimlilik, veri doğruluğu gibi birçok av...

DEVAMI

Gelecek Penceresinden e-Dönüşüm

Bugün dünya ülkelerine bakacak olursak; ilk kez Amerika’da kullanılmaya başlanan KEP sisteminin topl...

DEVAMI

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KEP ile hayatı kolaylaştırıyor !

Beş yıl önce “Hayatınızı TÜRKKEP ile Kolaylaştırın” sloganı ile KEP’in faydalarını anlatan ve kısa s...

DEVAMI

Dijital Verinin Önemi ve Muhafazası (Saklama)

Son zamanlarda büyük veri (big data) ifadesi, teknolojideki gelişmelerle birlikte sıkça duymaya başl...

DEVAMI