Sıkça Sorulan Sorular

E-Dönüşüm Uygulamalarında e-Defter

Her gün gelişen ve yenilenen e-dönüşüm dünyası e-Maliye tarafında da çok hızlı bir ilerleme kaydediyor. Devletler açısından verginin zamanında, doğru ve adil olarak tahsil edilmesi çok önemli. Bunun için uygulanan yöntemlerin tümü artık dijital dünya üzerinde yoğunlaşıyor. Kağıt faturalardan elektronik olanlara birçok şirket çoktan alıştı. Sırada artık e-Defter var. E-Maliye uygulamaları içinde önemli bir yer kaplayan e-Defter, mükelleflerin hem iş yükü hem de maddi yönde avantajlı olabilmesini sağlıyor. Diğer taraftan hem mükellef hem de devlet tarafında iş yükünü azaltıyor. Firmaların işlem sayıları arttıkça ve bununla doğru orantı defter sayfaları çoğaldıkça kağıt ortamda hazırlamaları, tasdik ettirmeleri ve saklamaları önemli iş ve maliyet yükü getiriyor. Bunlar mükellefleri gün geçtikçe daha çok zorluyor. Arşivde muhafaza edilen defterlerin çevresel faktörlerden (yanma, rutubetlenme, kaybolma vb.) etkilenme ihtimallerinin olması da firmayı olumsuz açıdan etkilemesine sebebiyet verebiliyor.  Kağıt ortamda bu şekilde birçok olumsuz sebeplerden etkilenme olasılığının yanı sıra elektronik ortamda hazırlanan, tasdik ettirilen ve saklanan defterler firmaya kağıt ortamda gönderilen defterin sebebiyet vermiş olduğu tüm olumsuzlukları ortadan kaldırıp olumlu hale getirmesini sağlayabilmektedir.  Bunun kullanıcılar tarafında gözlenen en pozitif geri bildirimlerden biri olduğunu söylemek mümkün.

E-Defter, firmanın defter boyutunun yüksek olmasının hiçbir dezavantajı olmadan Gelir İdaresi Başkanlığına çok kısa süre içerisinde ve birkaç temel hazırlama işlemlerinden sonra başarılı ve kolay bir şekilde gönderebilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda gönderilen e-Defter dönemleri ne kadar geçmiş zamanda kalmış olsa dahi özel yazılıma sahip portal üzerinden tek tuşla tüm geçmiş dönem e-Defterlerini indirebilmeyi sağlamaktadır. Sağlamış olduğu kolaylığın ve iş yükünü azaltmış olmasının yanı sıra mükellefe maliyet açısından da dost olup harcamalarını en aza indirgemesini sağlamaktadır.

E-Defterin sağlamış olduğu kolaylıklar göz önünde bulundurulunca firmaların defterlerini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına ibraz ediyor olması en doğru seçim olacaktır. Çağımız hız ve verimlilik çağı. Uymamak birçok işletme için rekabette geri kalmak demek.

Rabia Yılmaz

TÜRKKEP

e-Defter Ürün Yöneticisi

Yazıyı beğendiyseniz paylaşmak için