Sıkça Sorulan Sorular

Gelecek Penceresinden e-Dönüşüm

Bugün dünya ülkelerine bakacak olursak; ilk kez Amerika’da kullanılmaya başlanan KEP sisteminin toplam 14 ülkede uygulandığı görülüyor. Bugün KEP'in en iyi uygulandığı ülkelerin başında Türkiye, Almanya ve İtalya geliyor. Hatta Türkiye ve Almanya özellik bakımından benzer sistemleri kullanıyor.

Ülkemizdeki KEP hizmet sağlayıcısı şirketler, dünya ülkelerine örnek olabilecek kalite ve verimlilikte çalışıyor.

Türkiye’de özel ve kamu dahil olmak üzere toplam 8 şirketin faaliyet gösterdiği e-Dönüşümün omurgası olan KEP sektörü Türkiye’nin global pazarda rekabet etme şansını artırıyor. Her sektörde olduğu gibi, kalkınmanın en önemli ölçütü olan, e-Dönüşüm de ancak serbest piyasa ekonomisi ile ilerleme şansı bulabilir ve özgürlüğün olduğu rekabetçi bir ortamda gelişim sağlayabilir.

E-Dönüşümün Türkiye’ye katkılarına sayısal olarak bakacak olursak; 2017 yılında Türkiye ekonomisinde 500 milyon TL’den fazla tasarruf sağladığını görüyoruz. 2018’de ise bu rakamın 750 milyon TL’ye ulaşacağını tahmin ediyoruz.

Örneğin; e-Fatura sayesinde şirketlerin basım, arşivleme, kargo ve noter maliyetleri azalarak, birim başı ortalama 6 TL olan kağıt fatura maliyetleri, 2 kuruşa kadar düşüyor. Bir tek basılı faturanın masrafı ile 300 adet e-Fatura gönderilebiliyor. Yani şirketlerin masraflarını 300’de 1’e iniyor. KEP İK sayesinde 50 çalışanı olan bir şirketin yıllık 12 bin TL olan İK masrafı 2 bin TL'ye kadar düşüyor.

2016 yılında yüzde 85’lik bir büyüme ile 200 bin hesaba ulaşan KEP sektörü, 2017 yılındaki büyümesine hız kesmeden devam etti. 2017 yılının 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 büyüyen sektör, toplamda 300 bine yakın hesaba ulaştı. Asıl büyüme katma değerli hizmetler sayesinde yüzde 100’ün üzerinde büyüme sağlanan KEP ileti trafiğinde yaşandı.

Bilgi güvenliği ve tasarruf gibi çok önemli getirileri olan KEP, gelecek yıllarda istihdam açısından Türkiye’de kaldıraç görevi görecek. 2017 yılında hizmet sağlayıcılar, entegratörler ve iş ortakları ile bayiler üzerinden 10 bine yakın kişiye doğrudan ya da dolaylı istihdam sağlayan sektörde, 2018 yılında istihdam oranlarında da en az yüzde 30’luk bir artış olacağını düşünüyoruz.

E-Dönüşüm alanında gelecek yıllarda yeni oyuncuların da pazara girmesi ve Ar-Ge yatırımlarıyla hizmet altyapılarının geliştirilmesiyle birlikte artan rekabetin de etkisiyle Türkiye’yi dünyanın yeni ekonomik iş modelinde ön plana çıkarmayı hedefliyoruz.

2018 yılında Türkiye’ye yakın coğrafyalar ve özellikle Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere e-Dönüşüm alanında yeni bir iş kalemi eklemeyi planlıyoruz. 2018 yılında yurtdışına açılarak Türkiye'den başta KEP hizmetleri olmak üzere e-Dönüşüm alanında servis ihracına başlamayı planlıyoruz.

Hepimizin üzerinde mutabık olduğu konu tabii ki elektronik kullanımın yaygınlaşmasıdır. Elektroniğin en güvenli yöntem ise KEP sistemidir. Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getirmek ancak KEP sistemini kullanmakla mümkün olacak. E-Dönüşümün kaçınılmaz olduğu günümüzde dünya ülkelerinde önce adım atmalı ve bu fırsatı ülkemiz için faydalı hale getirmeliyiz.

 

M. Kurtuluş Nevruz

TÜRKKEP

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Yazıyı beğendiyseniz paylaşmak için