Sıkça Sorulan Sorular

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

TÜRKKEP olarak;
İşimizin merkezine insan kaynağımızı koyarız.
Kurumsal başarımızı çalışanlarımızın bireysel başarılarının ve mutluluklarının belirlediğinin bilincinde olarak, işimizin önceliğine insanı koyar, deneyim ve emeğe saygı gösterir, önce bireye sonra topluma katkı ve fayda sağlayacak bir insan kaynakları politikası izleriz.

Tüm süreçlerimizi çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini gözetecek şekilde yapılandırırız.
Çalışanlarımızın bireysel mutluluk ve motivasyonlarının iş ve sosyal yaşamlarının birbirleriyle dengeli olmasına bağlı olduğunu ve bunun çalışanlarımızdan alacağımız verimi artıracağını düşünürüz.

Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel olarak gelişmelerini sağlayacak şekilde düzenli eğitimler organize ederiz.
Başarı ve hedeflerimizin gerçekleşmesinin, çalışanlarımızın sahip oldukları mesleki ve kişisel yetkinliklerine bağlı olduğunu ve çok daha büyük hedeflere koşmanın, çalışanlarımızın gelişimlerine katkı ve fayda sağlayacak eğitimlerle olacağını bilir, bu doğrultuda düzenli eğitimler organize ederiz.

İş yapış prensiplerimizde etik değerlerimizden ödün vermez, barışçıl, huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı oluştururuz.
Öncelikle çalışanlarımızın huzur ve mutluluğuna odaklanmış yaklaşımımızın bir gereği olarak, iş yapış prensiplerimizde etik değerlerimizden ödün vermez, verimi daha da artırabileceğimiz uzlaşmacı, huzurlu, demokratik ve hoş görülü bir çalışma ortamı sunarız.

Çalışanlarımıza hiç bir ayrım yapmaksızın, her koşulda eşit mesafede dururuz.
İnsan olmanın değerini bilir, çalışanlarımız arasında her ne sebeple olursa olsun ayrımcılık yapmaz, dil, din, ırk, cinsiyet, eğitim düzeyi, statü, bedensel engel gibi konuları göz etmeksizin tüm çalışma arkadaşlarımıza adil ve eşit bir yaklaşım sergileriz.

TÜRKKEP ailesinin bir parçası olabilmek için iş başvuru formunda size uygun olan pozisyona başvuru yapabilirsiniz.

İnsan Kaynakları