Sıkça Sorulan Sorular

e-Defter Çözümleri Sıkça Sorulan Sorular

e-Defter ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması mümkün hale gelmiştir.

Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Gelir İdaresi Başkanlığı mali mühür ile onaylanmış elektronik dosyadır.

e-Defter ve  e-Defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekmektedir. e-Defter ibraz edilirken mutlaka beratı ile birlikte elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir biçimde ibraz edilmelidir. TÜRKKEP e-Defter çözümü ile elektronik defterler ve beratlar, mükelleflerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmekte ve isteği bağlı olarak TÜRKKEP e-Arşiv hizmetleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yüksek güvenlikli ve felaket yedeklemeli şekilde saklanabilmektedir.

Mükelleflerin defterlerini oluşturma aşamasında kayıtlardaki hata ve eksikliklerin bulunmasına ve raporlanmasına imkan veren oto kontrol mekanizmasına sahip bir çözüm tercih etmeleri gerekmektedir. TÜRKKEP e-Defter çözümü ile elektronik defterlerinizi oluşturma aşamasında gerekli şema ve şematron kontrolleri yazılım tarafından eksiksiz olarak yapılmakta oluşabilecek hatalar önlenmektedir.